ihärdig

ihärdig
• seg, uthållig
• enständig, enträgen, ihärdig
• långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig
• flitig, arbetsam, strävsam, ihärdig, verksam, outtröttlig, trägen, driftig
• ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig
• seg, envis, enveten, ihärdig, uthållig
• kronisk, ständig, långvarig, stadig, ihållande, ihärdig, varaktig
• ståndaktig, fast, orubblig, orygglig, ihärdig, uthållig, bestämd, oböjlig
• uthållig, envis, ståndaktig, seg, trägen, flitig, härdig, ihärdig, outtröttlig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ihärdig — adj ( t, a) trägen, uthållig …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • outtröttlig — • verksam, strävsam, flitig, arbetsam, driftig, trägen, oförtröttad, outtröttlig, initiativrik, företagsam, vital • enständig, enträgen, ihärdig • flitig, arbetsam, strävsam, ihärdig, verksam, outtröttlig, idog, trägen, driftig • flitig, arbetsam …   Svensk synonymlexikon

  • envis — • egensinnig, envis, tjurskallig, halsstarrig, trotsig, styvsint, hårdnackad, självrådig, obstinat • envis, enveten, omedgörlig, halsstarrig, hårdnackad, styvnackad, styvsint, egensinnig • halsstarrig, påstridig, tredsk, envis, egensinnig,… …   Svensk synonymlexikon

  • ihållande — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • kontinuerlig, oavbruten, oavlåtlig, ihållande • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • evinnerlig …   Svensk synonymlexikon

  • långvarig — • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig • kronisk, ständig, långvarig, stadig, ihållande, ihärdig, varaktig …   Svensk synonymlexikon

  • utdragen — • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig, envis • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig • ledsam, tråkig, tröttsam,… …   Svensk synonymlexikon

  • uthållig — • seg, envis, enveten, ihärdig, uthållig • uthållig, envis, ståndaktig, seg, trägen, flitig, härdig, ihärdig, outtröttlig • ståndaktig, fast, orubblig, orygglig, ihärdig, uthållig, bestämd, oböjlig …   Svensk synonymlexikon

  • varaktig — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig,… …   Svensk synonymlexikon

  • flitig — • verksam, strävsam, flitig, arbetsam, driftig, trägen, oförtröttad, outtröttlig, initiativrik, företagsam, vital • energisk, kraftfull, driftig, arbetsam, verksam, effektiv, framåt, trägen, flitig, vital • flitig, arbetsam, strävsam, ihärdig,… …   Svensk synonymlexikon

  • seg — • viskös, seg, tjockflytande, klibbig • seg, envis, enveten, ihärdig, uthållig • långdragen, seg, långrandig, långtradig, långsträckt, uttänjd, vidlyftig • uthållig, envis, ståndaktig, seg, trägen, flitig, härdig, ihärdig, outtröttlig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”